Sir Ken Robinson phát biểu về chủ đề Vì sao Học hỏi và Vui chơi lại Quan trọng

11th August 2016

Sir Ken Robinson ghi lại bài phỏng vấn này với các câu hỏi thu thập từ Twitter trong khuôn khổ chương trình Ngại gì Vết bẩn do các nhãn hàng giặt tẩy của Unilever quảng bá (Persil, Omo, v.v.).

Ông mở đầu với nhận định rằng “vui chơi dù ở hình thức nào đi nữa đều không phải là phí thời gian, rằng nó vô bổ và nên gác lại nếu có những việc khác quan trọng hơn để làm.” Ông tiếp lời:

Vui chơi có lợi ích to lớn và là cách học hỏi tự nhiên sâu sắc… Vui chơi có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kỹ năng trí tuệ, giao tiếp xã hội, xây dựng tính cảm thông, trau dồi trí tưởng tượng và khám phá năng lực sáng tạo.

Sir Ken nhận xét: Mặc dù vậy, trẻ em ngày càng ít vui chơi hơn so với trước đây.

Vậy chúng ta có thể làm gì đây? Ngày học Dã ngoại mới chỉ là bước đầu…

Woohoo! Điểm mười cho phần đăng ký!

Cảm ơn bạn đã tham gia phong trào này, chúng tôi rất muốn được biết bạn sẽ làm gì ngày hôm nay! Hãy chia sẻ phong trào này với đồng nghiệp và bạn bè của bạn để giúp trẻ em trên toàn thế giới bước ra ngoài trời để học và chơi mỗi ngày.

Woohoo! Điểm mười cho phần đăng ký!

Cám ơn bạn đã ủng hộ NGÀY VUI HỌC NGOÀI TRỜI!

Chúng tôi sẽ sớm gửi cho bạn một bản tin. Thời gian chơi rất quan trọng đối với mọi trẻ – chia sẻ khoảnh khắc của bạn với chúng tôi bằng cách gắn thẻ #Ngày VuiHọcNgoàiTrời và làm mỗi ngày mỗi ngày để học và chơi ngoài trời!

Cám ơn bạn đã ủng hộ NGÀY VUI HỌC NGOÀI TRỜI!

Cảm ơn bạn đã tham gia phong trào chúng tôi không thể chờ đợi để xem những gì bạn nhận được lên trong ngày! Vui lòng chia sẻ điều này với đồng nghiệp và bạn bè của bạn để giúp chúng tôi làm cho mọi trẻ em có thể đi chơi ngoài trời để học và chơi mỗi ngày. Kiểm tra các tab tài nguyên cho các ý tưởng trong ngày – và để học và chơi một phần của mỗi ngày!