TƯ LIỆU

OK vậy là bạn đăng ký xong, và bạn sẽ càng vui khi biết có nhiều người cùng tham gia vào chương trình! Hãy truyền thông cho phụ huynh, quan chức, doanh nghiệp tại địa phương và đặc biệt là toàn trường về hoạt động của bạn. Tải về các poster và logo truyền thông về chiến dịch để giúp ngày học dã ngoại thành công rực rỡ!

Nếu bạn cần trợ giúp gì thêm, vui lòng liên hệ chúng tôi. Và nếu bạn có sáng tạo thêm thắt cho poster và logo, nhớ chia sẻ với nhé!

Woohoo! Điểm mười cho phần đăng ký!

Cảm ơn bạn đã tham gia phong trào này, chúng tôi rất muốn được biết bạn sẽ làm gì ngày hôm nay! Hãy chia sẻ phong trào này với đồng nghiệp và bạn bè của bạn để giúp trẻ em trên toàn thế giới bước ra ngoài trời để học và chơi mỗi ngày.

Woohoo! Điểm mười cho phần đăng ký!

Cám ơn bạn đã ủng hộ NGÀY VUI HỌC NGOÀI TRỜI!

Chúng tôi sẽ sớm gửi cho bạn một bản tin. Thời gian chơi rất quan trọng đối với mọi trẻ – chia sẻ khoảnh khắc của bạn với chúng tôi bằng cách gắn thẻ #Ngày VuiHọcNgoàiTrời và làm mỗi ngày mỗi ngày để học và chơi ngoài trời!

Cám ơn bạn đã ủng hộ NGÀY VUI HỌC NGOÀI TRỜI!

Cảm ơn bạn đã tham gia phong trào chúng tôi không thể chờ đợi để xem những gì bạn nhận được lên trong ngày! Vui lòng chia sẻ điều này với đồng nghiệp và bạn bè của bạn để giúp chúng tôi làm cho mọi trẻ em có thể đi chơi ngoài trời để học và chơi mỗi ngày. Kiểm tra các tab tài nguyên cho các ý tưởng trong ngày – và để học và chơi một phần của mỗi ngày!