Ý TƯỞNG BÀI GIẢNG

Đây là những bài giảng riêng lẻ và ý tưởng theo chủ đề do nhiều chuyên gia và tổ chức cung cấp. Bạn sẽ thấy chúng tôi chỉ tập trung vào việc tạo cảm hứng, còn tổ chức hoạt động thế nào thì tùy vào môi trường và người phụ trách lớp học – chính là bạn.

Chúng tôi luôn bổ sung thêm tài nguyên, vui lòng cho biết nếu bạn có ý tưởng nào muốn chia sẻ để tạo cảm hứng cho đồng nghiệp khác trong hoạt động ngoài trời hoặc giúp giờ chơi càng hào hứng hơn!

Sorry, but your search returned no results

Woohoo! Điểm mười cho phần đăng ký!

Cảm ơn bạn đã tham gia phong trào này, chúng tôi rất muốn được biết bạn sẽ làm gì ngày hôm nay! Hãy chia sẻ phong trào này với đồng nghiệp và bạn bè của bạn để giúp trẻ em trên toàn thế giới bước ra ngoài trời để học và chơi mỗi ngày.

Woohoo! Điểm mười cho phần đăng ký!

Cám ơn bạn đã ủng hộ NGÀY VUI HỌC NGOÀI TRỜI!

Chúng tôi sẽ sớm gửi cho bạn một bản tin. Thời gian chơi rất quan trọng đối với mọi trẻ – chia sẻ khoảnh khắc của bạn với chúng tôi bằng cách gắn thẻ #Ngày VuiHọcNgoàiTrời và làm mỗi ngày mỗi ngày để học và chơi ngoài trời!

Cám ơn bạn đã ủng hộ NGÀY VUI HỌC NGOÀI TRỜI!

Cảm ơn bạn đã tham gia phong trào chúng tôi không thể chờ đợi để xem những gì bạn nhận được lên trong ngày! Vui lòng chia sẻ điều này với đồng nghiệp và bạn bè của bạn để giúp chúng tôi làm cho mọi trẻ em có thể đi chơi ngoài trời để học và chơi mỗi ngày. Kiểm tra các tab tài nguyên cho các ý tưởng trong ngày – và để học và chơi một phần của mỗi ngày!